امروز غمگین بودم!

به اشتراک بگذارید

امروز غمگین بودم!

امروز غمگین بودم

با فکر گذشته

نگران از آینده

نا امید از خدا

دلبسته به فرشته

وقتی که غمگینم

در قالب بیتی از یک شعر

بخشی از یک متن

شروع می کنم

به گفتن حرفام

به گفتن دردام

کمی آروم میشم

چون وقتی می نویسم

دنیا از آن منه

دنیا در دستای منه

می تونم خلق کنم

یک زندگی نو

می تونم تغییر بدم

زندگی کهنه را

در نوشته هایم

خدا خودم بنده خودم

امروز فکر کردم

به خودم، آیندم

آینده که چه عرض کنم

سرنوشت مقدرم

امروز غمگین بودم

اما چه سود

غم را چه سود

پس به جای غصه

نوشتم قصه

قصه ای پر از شادی

پر ز خوبی

پز از خاطره

سفر تموم نیست

در قصه من

جاده پیش روست

در قصه من

مثل شعر سفر

در جستجوی تقاطعم

در جستجوی راهنما

بر سر دو راهیم

سفر پیش روست

همسفر کنارم نیست

اما ادامه می دم

به امید فردای بهتر.

 

 

 

 

 


نظر بدهید

http://www.20script.ir