به اشتراک بگذارید

عضو جدید خانواده وبسایت ها

از امروز عضو جدیدی به خانواده وبسایت ها یه کوتاه کننده لینک به آدرس NTSU.IR از این به بعد تمام لینک ها از این طریق لینک خواهند شد.

به عنوان مثال لینک همین صفحه ای که دارید ملاحظه می کنید به صورت زیر هست.

http://ntsu.ir/hlo73

روز خوش ایام به کام


نظر بدهید

http://www.20script.ir