به اشتراک بگذارید

مادر

مادر واژه بزرگیست، به بزرگی هستی به بزرگی زندگی به بزرگی نفسی که می کشیم به بزرگی قدمی که بر می داریم. در وصف مادر خیلی چیزها می توان گفت خیلی حرف ها میشه زد ولی باز هم نمی توان مادر را توصیف کرد. اگر مادر را به فرشته مانند بدانیم ولی مادر بالاتر از فرشته است. مادر با هیچ چیز قابل مقایسه نیست در وصف مادر فقط باید گفت مادر و بس.

نمی دونم چه حکمتیه هر چی بزرگ تر میشم بیشتر متجوه زحمات مادر میشم بیشتر متوجه از خود گذشتگی مادر میشم. مادری که تمام زندگیش را وقف ما کرد وقف خوشحالی ما وقف شادی ما .مادرم امروزت مبارک مادر نه فقط امروز که برای من هر روز روز مادر هست سالهای سال سایه ات بالای سر ما باشه . امسال خیلی ازت دورم ولی از هزاران کیلومتر دورتر مادرم عاشقتم مادرم دوستت دارم.

 


نظر بدهید

http://www.20script.ir